V četrtek, 29. julija, je bila v Pliberku seja občinskega sveta. Med drugim so sklepali o oddaji del za cestno razsvetljavo na območju občine oz. spremembo na LED-tehnologijo ter o s tem potrebnimi izkopavalnimi deli, ki jih bo prevzelo podjetje Würfler iz Dobrle vasi. Razpravljalo se je in odločilo o odpovedi pliberškega jormaka. Na dnevnem redu je bila še točka o podelitvi pravice do uporabe pliberškega mestnega grba društvu Kulturni dom Pliberk ter podjunski godbi na pihala iz Libuč. Občinski svet je o vseh štirinajstih dnevnih točkah sklepal soglasno.