V četrtek, 24. februarja, se je Lojze Wieser zbudil in poln nejevere in ogorčenja spremljal poročila o ruskem napadu na Ukrajino. Svoje občutke je zajel v kratko pesem, ki je doživela preko 100 prevodov v vse mogoče jezike, nedavno pa tudi v koroškoslovenska narečja.

Tu in tam
Tu sonce / Tam bombe
Tu mir / Tam jok
Tu bodočnost / tam groza!
Kam gremo? 

Dijakinje in dijaki slovenske gimnazije v Celovcu so pod mentorstvom Monike Novak-Sabotnik pesem prevedli ne samo v narečja Podjune, Roža in Zilje, ampak tudi v govorico Pliberka, Sel, Šentjakoba, Rožeka, Železne Kaple in drugih koroških krajev in mest. 

 Kot pravi Monika Novak-Sabotnik, njene učenke in učence zelo zaposluje predmet pesmi, se pravi vojna v Ukrajini. Zelo všeč je mladim zadnje vprašanje Kam gremo. »Pravijo, ja, tudi tam, kjer smo, moramo delati na miru,« pravi Monika Novak-Sabotnik. Dijakinje in dijaki so pesem »Tu in tam« obravnavali pri verouku in pouku  zgodovine pa tudi pri predmetu komunikacija, mediacija, konfliktni menedžment, ki se poučuje v šestem, sedmem in osmem razredu Slovenske gimnazije. Iz tega predmeta lahko dijaki tudi maturirajo.

 Prevajanje pesmi »Tu in tam« poteka še naprej, vpogled v trenutno stanje dobite na blogu www.lojzewieser.net.