V četrtek, 21. 11. 2019, se je v graškem študentskem klubu predstavila iniciativa SKUP. Vsebino iniciative so predstavili predstavnici Lena Kolter in Sonja Kert-Wakounig ter predstavnika Rudi Vouk in Feliks Wieser. Predstavitvi vsebine je sledila živahna razprava s publiko.

Med drugim je bilo slišati, koliko neizpolnjenih obljub in zavez je Avstrija oziroma dežela Koroška še dolžna slovenski manjšini na Koroškem. Predstavnici in predstavnika so tudi ozavestili in spomnili na dejstvo, da se je slovenska narodna skupnost na Koroškem zmanjšala na 20 % od števila pred stotimi leti. Če se bo ta trend nadaljeval, ji v nadaljnjih stotih letih grozi izumrtje.

Po obisku iniciative, smo odborniki in odbornice Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG) ugotovili, da bosta morali Koroška in Avstrija potegniti črto pod danimi obljubami in ugotoviti, da imata še precej odprtih računov. Ob stoletnici plebiscita izražamo študentke in študenti v odboru željo, da bi se naše organizacije še bolj povezale in sodelovale.

Omeniti želimo še, da cenimo in spoštujemo dosedanje delo, prizadevanja in dosežke naših organizacij ter da se zavedamo, koliko so določeni posamezniki morali pretrpeti, da so dosegli to, kar so; razumemo, kako naporna je lahko manjšinska politika in da se spremembe, še posebej v Avstriji, ne zgodijo z danes na jutri.

V imenu odbora KSŠŠG
Simon Pasterk, Pia Blažej, Aljaž Pestotnik, Philip Rogi