Od izobraženega, kulturnega in olikanega človeka pričakujemo, da je v enaki meri samokritičen kakor je kritičen, da sta njegova socialna inteligenca in njegov čut solidarnosti razvita vsaj v isti meri kakor njegovo upravičeno stremljenje po napredovanju, zmagovanju in samouresničevanju, da mu v današnjem svetu, kjer visoko cenimo uspeh, bogastvo in moč, niso tuji sočutje, usmiljenje in hvaležnost. Kdor je v blišču (ali zaslepljenosti) prvoimenovanih lastnosti in nagnjenj pozabil na drugo, kar je težje, kar terja več discipline, nesebičnost in manj vasezaljubljenosti, ni resničen in ne bo zlepa osrečeval ter obogatil drugih okoli sebe. Kako naj bi, ko je le prazna lupina brez vsebine?

Kar se nam zdi samoumevno za posameznika, naj bi po zdravi logiki veljalo prav tako za skupino, za družbo. Koroški Slovenci smo si upravičeno desetletja prizadevali za svoje pravice, ki nam gredo po zakonih in po človekovih pravicah. V svojih prizadevanjih smo postajali trdi, neizprosni. Marsikdaj pa nam je tudi kaj uspelo. Lahko rečemo, da smo bili spretni, ali brihtni, ali, da se nam je nasmehnila sreča – ali pa, da smo naleteli na človeka, ki je imel posluh in srce za naše težnje. Če smo v tem trenutku pozabili, da je pomembna kategorija človekovega profila tudi hvaležnost, npr. v obliki lepe besede, dobre misli ali česarkoli, samemu sebi nismo storili usluge. Ali pa smo nasedli zgrešenemu mišljenju, da hvaležnost ni politična kategorija.

Urad Republike Slovenije je Novicam letos odobril podporo, s katero bomo ob upoštevanju pravil skrbnega in vestnega gospodarjenja ekonomsko preživeli ter bralcem in bralkam lahko dali to, kar smo jim obljubili – namreč tedenski slovenski časopis. To je korak navzgor in seveda smo Republiki Sloveniji hvaležni, da smo prav v tem hipu v vrstah predstavnikov slovenske politike našli odprto uho. 

Zdaj nas čakajo novi izzivi in domače naloge. Sem sodi: poiskati pot do pristojnih v Avstriji in jih prepričati o nujnosti njihove soudeležbe pri financiranju slovenskega tednika na Koroškem. Poslovodja Marjan Sturm, ki je v zadnjih letih priboril nad stotisoč evrov za premostitev kriznih situacij pri Novicah, oddaja februarja svojo politično funkcijo in ne bo mogel v nedogled izbrskavati financ za Novice. Iz tega sklepam, da je druga domača naloga, ki jo moramo opraviti, postaviti tednik Novice – medtem je časopis prekoračil 15. leto obstoja – na lastne noge in razvijati medij naprej v dobro prihodnost. Prepričan sem, da nas bodo pri tem vsi podprli in nam ostali zvesti še naprej.