Adele Polluk (levo) in njena dolgoletna prijateljica Katja Sturm-Schnabl (desno).