Od  20. decembra je vstop v Avstrijo načeloma možen zgolj s potrdilom PC+. Karanteni se lahko izognete samo z izpolnjevanjem vseh pogojev. Bistvena novost je, da je tretji odmerek cepiva izenačen z negativnim rezultatom PCR testa.  

Potrdilo PC+ pomeni, da morate na meji pokazati potrdilo, da ste novi koronavirus preboleli ali ste proti njemu cepljeni, ter dodatni negativen test PCR ali pa potrdilo o prejemu tretjega, poživitvenega odmerka cepiva. Avstrijski državljani, državljani držav članic EU-ja ali EGP-ja ter osebe s prebivališčem v Avstriji ali z veljavnim dovoljenjem za prebivanje za EU ali EGP brez veljavnega potrdila PC+ se morajo predhodno registrirati na entry.ptc.gv.at in takoj oditi v 10-dnevno karanteno. Karantena se lahko prekine ne prej kot 5. dan po vstopu z negativnim rezultatom testa PCR. 

Pogoj PCT za delovne migrante / šolarje, dijake in študente / osebe, ki obiskujejo družinske člane, ostaja nespremenjen in še naprej veljaven! 

Poživitveni odmerek je enak testu PCR 

Osebe, ki so prejele poživitveni odmerek cepiva, izpolnjujejo pogoj PC+ za vstop in poleg potrdila PC ne potrebujejo dodatnega negativnega rezultata testa PCR. 

Pravila za delovne migrante / šolarje, dijake in študente / osebe, ki obiskujejo družinske člane

Zgoraj omenjene skupine oseb lahko vstopajo s potrdilom PCT ali z negativnim rezultatom testa HAG, ki ne sme biti test HAG za samotestiranje. Rezultat testa HAG ob vstopu ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa, isto velja za zdravniška potrdila o opravljenem testu HAG. 

Izjeme od pogoja PC 

Nosečnice in osebe, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti, so oproščene pogoja PC in morajo pri sebi imeti ustrezno zdravniško potrdilo. 

Otroci / mladoletne osebe

Mladoletne osebe oz. otroci do dopolnjenega 12. leta starosti, ki potujejo v spremstvu odrasle osebe, ki izpolnjuje pogoje za vstop, so oproščeni pogoja PC+. Glede karantene in predhodne registracije pa za njih veljajo ista pravila kot za odrasle, ki jih spremljajo. V kolikor je bila odraslemu izrečena karantena in se ta kočna, se ta konča tudi za mladoletno osebo oz. otroka. 

Potrdilo o opravljenih testiranjih za šolarje, dijake in ostale šoloobvezne osebe (Ninja-Pass) 

Šolarji in dijaki izpolnjujejo pogoj PC+, če so testirani v zakonsko določenih časovnih razmakih (tudi 6. in 7. dan po prvem testiranju) in to izkazujejo s potrdilom o opravljenih testiranj. Isto velja za ostale šoloobvezne osebe, če izkazujejo redno testiranje.

Potrdilo o opravljenih testiranjih za mladoletnike med 12. in 15. letom starosti, ki dopustujejo v Avstriji in niso oz. niso popolnoma cepljeni (Holiday-Ninja-Pass)

Za zimsko sezono 2021/22 sta Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, regije in turizem ter Gospodarska zbornica Avstrija po zgledu potrdila o opravljenih testiranj za šolarje in dijake uvedla ti. Holiday-Ninja-Pass. To potrdilo je namenjeno tujim mladoletnikom med 12. in 15. letom starosti, ki niso oz. niso popolnoma cepljeni, in predstavlja izjemo pogoju PC+.

Dodatne informacije o potrdilu najdete na Holiday-Ninja-Pass.

Tranzit 

Za tranzit skozi Avstrijo brez postanka ni potreben negativni rezultat testa / potrdilo o cepljenju / potrdilo o okrevanju. Ob vstopu mora biti zgolj zagotovljen izstop. 

Vir: Avstrijsko veleposlaništvo, Ljubljana