Dobrla vas  soboto, 23., in v nedeljo, 24. marca bo vsa Dobrla vas polna sejemskih stojnic. Jožefov sejem organizira Agrarna skupnost Dobrla vas s predsednikom Franzem Prosenom na čelu.  

Kaj bi manjkalo, če ne bi bilo več Jožefovega sejma?

Franz Prosen: To je za nas drugi začetek novega leta.  Z Jožefovim sejmom se življenje v Dobrli vasi šele prav začne. 

Kakšen je pomen za lokalno gospodarstvo?

Zelo pomemben, tudi za to, ker je prvi sejem v letu. Na njem je mogoče dobiti vse, od nogavic do kravat, od motornih prekopalnikov za vrt do traktorjev in najnovejših avtomobilov. Tudi gostinstvo je tesno povezano s sejmom.

Ekološko ali pri domačih kmetih pridelana hrana je danes vse večji hit. Jo je mogoče dobiti tudi na Jožefovem sejmu.

Seveda, navzoči so različni ponudniki in vse več jih je. Iz naše občine jih je kar nekaj, ki ponujajo svoje salame in druge klobase. Vse več jih pa prihaja tudi iz Slovenije in Italije in tako je danes na Jožefovem sejmu mogoče kupiti tudi kalamare.

Do velike noči je še dober mesec…

Že vsa leta je tako, da si obiskovalci priskrbijo velikonočno šunko na Jožefovem sejmu. Danes tudi nekaj tednov čakanja ni več problem, mesnine je mogoče vakumirati ali zamrzniti. Od prekajenih klobas do gnjati, vse je mogoče dobiti.

Bo letos kaj posebnega, česar še ni bilo ali česar drugod ni?

Novo je vsako leto tisto, kar med sprehodom skozi stojnice opazimo in izberemo. Pekače za pogačo pač dobiš samo še tukaj. Zato me veseli, da je na voljo tudi tradicionalno blago.

To, kar se je pač vedno iskalo na takih sejmih. Najbrž tudi ne bo manjkalo suhe robe iz Ribnice?

Tudi Ribničani bodo prišli z lesenimi grabljami in metlami, ki jih drugod nikjer ne dobiš.