Šentprimož V Kulturnem domu Danica v Šentprimožu je Podjunski ribiški klub (PRK) prvega decembra slavil svojo 40. obletnico. Ribiči so se z multimedijsko predstavo spomnili pestrega delovanja zadnjih 40 let.

Začelo se je maja 1978 ko so se zbrali ribiči iz Šentvida v Podjuni in Šentprimoža in začeli načrtovati ustanovitev dvojezičnega ribiškega društva. Po zapletih z imenom so 3. julija dobili odlok, da lahko pričnejo z delovanjem. Prvi predsednik je postal Benno Kraut. Od leta 2017 društvu predseduje Jozej Krasnik, ki je nasledil dolgoletnega predsednika Milana Wutteja. Trenutno je med skupno 100 članov tudi 13 mladincev. 

Kot poudarja Krasnik, delovanje v društvu nikoli ne miruje. Društvo ima od leta 1998 od Komende na Rebrci v najemu Malo jezero. Dosti zgodaj je treba kontaktirati ribiče za letne karte za Malo jezero in pred začetkom sezone, ki traja od aprila do novembra, pripraviti 10 čolnov društva.

»Malo jezero je zelo bogato z velikimi ribami, kot so to krapi, smuči, somi in razne druge ribe. Letos je bil ujet 2,38 m dolg som. Odvzem je dovoljen. V glavnem se lovi iz čolna, ker je jezero od zunaj težje dostopno.« 

Od leta 2000 ima društvo v najemu še dodatno šest kilometrov reke Bele, kjer je samo dovoljeno muharjenje in kjer ni odvzema. Krasnik poudarja, da je muharjenje posebna disciplina ribolova: »Je kot mercedes pri avtomobilu. Ne zanima vsakega ribiča in je bolj za specialiste.« Prvi muharski tečaj so društveniki priredili leta 1987.

V reko, kot je to Bela, je zmeraj spet treba vlagati ribe. Zato je klub leta 2006 najel ribogojnico v Mlinčah kjer ribiči vzrejajo šarenke, potočne postrvi in potočne zlatov-ščice. »V ribogojnici je dosti dela in vsak dan mora nekdo pogledati, da je vse v redu.«

Ker je vidra v zadnjih štiri ali petih letih v Beli pojedla ogromno rib in se zaradi poplav in ploh v zmeraj krajših obdobjih uniči celotna struktura reke Bele, so društveniki sklenili, da pod takšnimi pogoji ne bodo več podaljšali pogodbe za šestkilometrski odsek reke Bele, ki se izteče konec  2019.

Kmalu po začetku sezone ribiči že začnejo pripravljati vsakoletni Ribiški piknik (naslednji bo v nedeljo, 30. junija 2019, na športnem igrišču v Rikarji vasi). Piknik šteje med viške vsakoletnega delovanja. »Zelo je priljubljen. Nekateri redni obiskovalci že celo leto sprašujejo kdaj bo spet piknik. Pri pripravah pomaga 40 do 45 ljudi.«

Strokovna izobrazba kot naloga društva

Od vsega začetka je bila najvažnejša naloga društva, da nudi članom in naraščaju strokovno ribiško izobrazbo športnega ribolova.

Po pikniku je letno na sporedu mladinski ribiški tabor, ki ga društveniki priredijo vsako leto pri drugi ribiški družini v Sloveniji. »Letos smo bili pri ribiški družini Pesnica-Lenart v Radehovi. K sodelovanju vabimo predvsem mladino, predpostavka pa je zanimanje za ribolov. Najprej se učijo osnov, nato pa se že začne malo razločevati, kdo ima zanimanje za muharjenje in kdo rajši gre na lov na krape, ščuke in some,«  pravi Krasnik.

Od vsega začetka ribiči Podjunskega ribiškega kluba gojijo dobre stike do ribiških družin v Sloveniji, mnogi člani PRK so tudi člani slovenskih ribiških družin. Ribiški klub je mdr. tudi včlanjen v  Slovensko športno zvezo. Na slavnostni prireditvi pa je društvo prijelo priznanje Ribiške zveze Slovenije. Odlikovanje je podjunskim ribičem bilo podeljeno za dolgoletno sodelovanje in za zasluge pri povezovanju ribičev na obeh straneh meja.