Leta 1994 je dvorska vaška skupnost ustanovila »Komite za dvorsko žegnanje« pod organizacijskim vodstvom Pepce Wakounig. Iz majhnih začetkov se je razvila zelo uspešna in priljubljena prireditev, katere izkupiček je namenjen za ohranitev domače podružnice sv. Miklavža, med znanimi Dvorjani pa je tudi Stanko Trap, dolgoletni župnik na Ziljski Bistrici.

Pepca Wakounig je bila na čelu organizacijskega tima do leta 2020, njo pa je nasledila Natalie Igerc. Zelo angažirani in simpatični člani dvorske vaške skupnosti so tudi minulo nedeljo, 9. julija, poskrbeli po maši s pranganjem, katero je daroval šmihelski župnik Slavko Thaler, za lepo vzdušje ob glasbi bratov Martina in Edija Suschnig. Skratka: bilo je pristno domače žegnanje, na katerem sodeluje vsa vas.