Skoraj 40 let, od leta 1984 naprej, je bil Peter Tyran glavni urednik osrednjega tednika gradiščanskih Hrvatov HRVATSKE NOVINE. Njegova naslednica je postala slavistka Tereza Grandić (27) iz Štinaca. 

Peter Tyran, roj. leta 1955 v Novem Selu (Neudorf) pri Pandrofu (Parndorf), je študiral anglistiko, slavistiko in filozofijo in se je že zelo zgodaj začel ukvarjati z novinarstvom. Leta 1978 je postal glavni urednik gradiščansko-hrvaške kulturne revije »Pokus«, leta 1983 izdajatelj antologije sodobne hrvaške lirike »Ptici i slavuji / Hawks and Nightingales«, dokler mu ni leto pozneje izdajatelj Hrvatskih Novin »Štamparsko društvo« (Pressverein) zaupalo funkcijo glavnega urednika. 

Peter Tyran

Peter Tyran pa je tudi publicist in kulturni delavec, ki je deset­letja tesno povezan s slovensko narodno skupnostjo na Koroškem. Kot dobro obveščen novinar ni samo redno poročal o kulturnopolitičnem dogajanju narodne skupnosti v območju Karavank. Že v 70. letih prejšnjega stoletja je na Koroškem nastopil tudi  z odlično folklorno skupino »Kolo slavuj«. Prav tako je bila njegova zamisel, da je bil leta 2018 znameniti Hrvatski bal posvečen koroškim Slovenkam in Slovencem, na plesu so program poživili Oktet Suha, Podjunski trio z Bertlom Lipuschem in Bališ.

Sedaj je osrednji tednik gradiščanskih Hrvatov dobil s slavistko Terezijo Grandić iz Štinaca novo glavno urednico. Z njo bodo še urejali Hrvatske Novine tehnični urednik Kristijan Karall in urednica Diana Jurković. 

V pogovoru z Novicami je Tereza Grandić povedala, da sodeluje pri Hrvatskih novinah od leta 2020. Že prej je bila članica redakcije Novega glasa, glasila Hrvatskega akademskega kluba na Dunaju. O delovanju svojega predhod­nika Tyrana je zelo fascinirana, ker »je bil povsod prisoten in ga vsi poznajo«. Njeni cilji so »ustvarjati časopis z visoko kakovostjo in nagovarjati z njim gradiščanske Hrvate ter vse, ki se zanimajo za življenje Hrvatov«. Naročnikov imajo po vsej Avstriji ter na Hrvaškem, Madžarskem in Slovaškem. Zelo pomembno je za Terezo Grandić, da je časopis aktiven tudi na socialnih omrežjih in na spletu. »Tako dosežemo drugo publiko kot preko časopisa. Zelo uspešna pa je tudi naša otroška stran. Veliko pozornost pa namenjamo tudi mladini in njenemu delovanju.«