Našo božičnico smo letos obeležili v Strugarjah v Slovenjem Plajberku. Tja in nazaj v Celovec smo se peljali z novim električnim vozilom Regiobus ekosocialnega dvojezičnega društva “REGIOservice” iz Borovelj. Ta že štiri leta prevaža potnike iz občin Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele. Šofer Bernhard Gradischnig nam je povedal, da se vedno več ljudi vozi z Regiotaksijem, tudi mladina ga koristi ob vikendih. Vožnja z novim električnim Regiobusom je zelo udobna, tudi vožnja v strmino na zasneženi poti zaradi pogona na štiri kolesa ni težavna. Predsednik društva Franc Wutti se veseli, da je tako veliko povpraševanje za socialnim taksijem in da so potniki zadovoljni.

Društvo je plačalo elektrobus v vrednosti 72.000 € s pomočjo zbiralne akcije in z velikodušno podporo treh občin Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele v skupni višini 10.000 €. Vsem občinskim odbornikom, ki so glasovali za podporo, in vsem trem županom Ingu Appéju, Helmutu Ogrisu in Heribertu Kulmeschu ter vsem drugim podpornikom se prisrčno zahvaljujejo. Za še manjkajoči znesek je društvo najelo privatni kredit, ker kot neprofitna organizacija nima nobenih finančnih rezerv. 

Dodatne darove za e-bus lahko vplačate na račun društva REGIOservice:

IBAN AT09 39100000 0086 4678