Iz odvetniške družbe Grilc, Vouk, Škof z mešanico ponosa in obžalovanja sporočajo, da jih zapušča odvetnica dr. Marija Škof. Na predlog slovenskega sodnika na Evropskem sodišču v Luksemburgu bo doslejšnja odvetnica nadaljevala kariero na Evropskem sodišču kot referentka slovenskega sodnika. To povabilo na Evropsko sodišče je izredno priznanje visoke kvalifikacije dr. Škofove zlasti na področju evropskega prava, pa tudi priznanje celotni odvetniški družbi, ki je v zadnjih letih večkrat vodila postopke pred Evropskim sodiščem. Ker je delovanje na Evropskem sodišču nezdružljivo z izvajanjem odvetniškega poklica, je morala dr. Škofova odvetniško družbo Grilc, Vouk, Škof zapustiti. V odvetniški družbi s 44-letno tradicijo delovanja na avstrijskem, slovenskem in tudi mednarodnem pravnem prizorišču nadaljujejo poleg dr. Rolanda Grilca in mag. Rudija Vouka, odvetnica mmag. Maja Ranc v Celovcu, Mojca Erman LL.M. v Ljubljani in na novo vstopajoči odvetnik mag. Matej Zenz na Dunaju.

Evropsko sodišče v Luksemburgu

Marija Škof o delu na Evropskem sodišču v Luksemburgu: Na sodišču sem référendairka, to je pravna sodelavka v kabinetu sodnika. Vsak sodnik ima štiri référendaire, ki sodelujejo s sodnikom in mu pomagaj pri  njegovem delu. Če je sodnik, sodnik poročevalec, ki pripravi tudi osnutek sodbe, potem référendair najprej primer preštudira in pripravi pisno pravno analizo in nato tudi osnutek sodbe. Če pa je sodnik član senata, pa je naloga référendairja, da preštudira primer in skupaj s sodnikom podata morebitne pripombe. K sodelovanju me je povabil slovenski sodnik. Vsak sodnik si svoj tim sestavi sam in je zaradi tega delovno razmerje omejeno na mandat sodnika. 

Delo je zelo zahtevno, je pa zelo zanimivo in pomembno za celo Evropo. Zajema vsa področja in sega na področja, ki se tičejo nas vseh. 

Povezava do spletne strani Evropskega sodišča:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sl/