20. marca bodo v vseh avstrijskih farah, ki jih je okoli 3000, pod geslom »med ljudmi« potekale volitve v farne svete. Krški škof Jožef Marketz je pristojen za vseavstrijske pastoralne zadeve, torej tudi za izpeljavo volitev v farne svete. 

Z izpolnjeno glasovnico, ki jo oddate v župnišču  (oziroma v farni sobi ali dvorani, v nekaterih farah se glasuje tudi po pošti), boste podprli može in žene, ki bodo naslednjih pet let vaše interese zastopali v farnem svetu žup-nije. Nekatere fare imajo sezname kandidatov na objav-ljeni kandidatni listi. Na glasovnici piše, koliko svetnikov se bo volilo. Če je kandidatov premalo, jih lahko predlagajo farani. Volilni upravičenec je vsak, ki je pred 1. januarjem dopolnil 14. leto in je član katoliške cerkve na Koroškem. Župnijski svetniki in svetnice so preprosto ljudje, ki sooblikujejo Cerkev v svojem kraju in so pripravljeni svoj čas, talente in izkušnje dati na razpolago svoji fari. Katoliška cerkev v Avstriji vernice in vernike prisrčno vabi, da se v čim večjem številu udeležijo volitev.