V nedeljo 12. junija 2022, na dan smrti leta 2019, je v štebenski cerkvi bila spominska maša za nepozabnega zborovodjo in pomembnega skladatelja Janeza Petjaka ter umrle pevce. Bogoslužje sta pevsko obogatila MoPZ Franc Leder-Lesičjak in domači cerkveni zbor, oba pod vodstvom Dagmar Prasenc-Dumpelnik.

Janez Petjak, sam štebenski domačin, je desetletja bistveno sooblikoval kulturno in tudi cerkveno življenje ter podobo kraja. Vodil je pevska zbora „Peca“ in „Franc Leder-Lesičjak“ v Globasnici oz. v Štebnu, domače cerkvene zbore in nekaj let tudi v Šentlipšu. Ni bilo kulturne prireditve ali pomembnega dogodka v občini in okolici, ki je Petjak ne bi zaznamoval s svojimi zbori, prav tako nepozabni so nastopi na osrednjih slovenskih pevskih revijah. Brez pretiravanja smemo reči, da je na njegovih ramenih slonel pevski  in zborovski utrip kraja.

Petjak pa je tudi pomemben in uveljavljen skladatelj cerkvenih in posvetnih  skladb, na primer maš. Ta bogata bera njegovega delovanja je tem bolj vredna spoštovanja in priznanja, ker Petjak ni bil glasbeno šolana in akademsko izobražena oseba, temveč rokodelec, zidar, ki pa ga je neugnana ukaželjnost gnala, da se je kot samouk poglobil v skrivnosti glasbe in skladateljstva. Zapustil je zajeten skladateljski opus, iz katerega zbori v celotnem slovenskem kuturnem prostoru radi črpajo.

Vsega dela skromni Petjak ni opravljal v osebno čast in hvalo, ampak iz globoke narodne zavesti in ljubezni do svojega slovenskega ljudstva. V tem duhu Petjak sodi v vrsto društvenih zborovodij in glasbenikov, ki so se nesebično razdajali za slovensko kulturo in zborovski razcvit na Koroškem. Naj omenimo le Pavla Kernjaka, Miha Sadjaka v Šmihelu, Andreja Mičeja in Hanzija Kežarja pri Danici, Šimana Wrulicha in Nužeja Lampichlerja na Radišah, Valentina Kapusa v Bilčovsu, Antona Feiniga v Svečah, Franca Čertova v Selah, Folteja Hartmana v Pliberku, Foltija Pavliča v Hodišah, Lajka Milisavljeviča v Šentjakobu in Valentina Polanška na Obirskem. Pa še bi lahko naštevali!

Nedeljska spominska maša pa je tudi nagib za dostojen in trajen ter viden poklon zborovodji in skladatelju Janezu Petjaku, ki je svoji domovini zapustil plemenite sadove in sledi svojega delovanja. 

Po maši je Moški zbor „Franc Leder-Lesičjak“ pod vodstvom Dagmar Prasenc-Dumpelnik ter ob navzočnosti župnika Petra Stickra in vernikov zapel na grobu svojega nepozabnega zborovodje Janeza Petjaka.