Med leti 2020 in 2022 so obnavljali križ med Sončno potjo in Lovankami. Za obnovo so darovali občinski zastopniki, vaška skupnost Lovanke, podjetnik in sosedje. Pobudnik sanacije je bil dipl.ing. Christian Berg (Dežela Koroška), koordinator obnove pa mag. Štefan Kramer. V soboto, 13. avgusta je krški škof dr. Jože Marketz slavnostno blagoslovil obnovljeni križ v občini Dobrla vas. Križ stoji sredi narave, na polju med Sončno potjo in Lovankami, polju, ki je zaradi združitve zemljišč v občinski lasti. Prostor vabi k počitku, molitvi in srečanju.