V Gradcu bodo jeseni odprli prvo celodnevno dvojezično skupino z nemščino in slovenščino v novem otroškem vrtcu GiP (Generationen in Partnerschaft) Grabenstraße za otroke staršev, ki imajo stalno bivališče v štajerski prestolnici. Rok za prijave traja še do 6. marca.

Gradec V graškem vrtcu bodo torej od jeseni naprej nudili tudi prvo dvojezično skupino. Projekt za otroke med tretjim in šestim letom starosti je nastal na pobudo v Gradcu živečih koroško slovenskih mam, dvojezično skupino pa podpirata Društvo avstrijsko slovenskega prijateljstva v Gradcu ter Društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko-Pavlova hiša. V doslej prvi in edini celodnevni dvojezični nemško-slovenski skupini za otroški vrtec v štajerski prestolnici bo lahko od jeseni sodelovalo vsega skupaj 25 otrok.

Pobudo so dale slovenske mame iz Koroške, projekt pa logistično v kooperaciji z graškim Društvom avstrijsko-slovenskega prijateljstva podpira tudi SusanneWeitlanerizPavlove hiše, ki opozarja, da je skupina namenjena izključno staršem, ki bivajo v Gradcu. Vodja jaslic in na novo ustanovljenega vrtca GiP Grabenstraße v Gradcu je Karin Farkas, dvojezična skupina v vrtcu tako da bodo otroci stalno imeli pa bo delovala po pedagoškem možnost komuniciranja v sloprincipu »ena oseba, en jezik«, venščini.

NAROČI