Slovesno so odprli Atelje umetnosti Kovačič v bivši šoli v Libučah: (z leve) kulturni referent Marko Trampusch, Tatjana in Gregor Kovačič in župan Štefan Visotschnig.

Libuče V ljudski šoli v Zgornjih Libučah,  zgrajeni leta 1876, so si nabrale prve šolske izkušnje tudi znamenite osebnosti – med njimi »pesnica libuškega puela«  Milka Hartman (1902-1997), njen brat ter legendarni zborovodja Foltej (1907-1984), mednarodno znani strokovnjak za cerkveno pravo in rektor ljubljanske univerze Rado Kušej (1875-1941), katerega rojstni dom je bil pri Hrastu v Spodnjih Libučah, mati mednarodno znanega skladatelja in Tischlerjevega nagrajenca Lojzeta Lebiča Nežka Lebič (1893-1962),  rojena Lienhard v Zgornjih Libučah, ter prerano umrli vodja deželnega javnega tožilstva Mirko Borotschnik (1953-2014) iz Podkraja.

Preporod libuške ljudske šole 

  Leta 2013 so šolo zaprli. Zavladala je v    njej žalostna tišina – dokler je nista decembra 2017 kupila zakonca Tatjana in glasbeni akademik Gregor Kovačič, star-ša hčerk Klare in Anele. Oba prihajata iz sosednje Slovenije in  poučujeta na glasbeni šoli na Ravnah, poleg tega pa je Gregorjeva soproga Tatjana še psihoterapevtka. Gregor Kovačič je leta 2013 postal tudi glasbena duša in dirigent »Podjunske godbe na pihala« oz. »Jauntaler Trachtenkapelle«, katere rojstvo se je odvijalo prav tako v Libučah.

  Ko smo brali intervju Gregorja Kovačiča v Pliberškem časopisu/ Bleiburger Zeitung (decembra 2017), je bilo takoj čutiti, da bo libuška ljudska šola po žalostnem zaprtju leta 2013 doživela spet preporod. Na vprašanje, ali bo nekdanja ljudska šola služila izključno stanovanjskim namenom, je Gregor Kovačič odgovoril: 

  »V spodnjih prostorih načrtujem manjšo dvorano za kulturne prireditve. V njej bo tudi klavir. Poleg tega bo moja žena, ki je tudi psihoterapevtka, imela svojo ordinacijo, jaz pa lep prostor za vaje in načrtovanje novih vizij, npr. mojstrskih tečajev za mlade s priznanimi profesorji.«

 Ostalo ni samo pri praznih napovedih. Minulo soboto, 1. junija,  sta Tatjana in Gregor Kovačič vabila na odprtje in blagoslovitev Ateljeja umetnosti Kovačič in ga odprla skupaj s pliberškim županom Štefanom Visotschnigom, kulturnim referentom Markom Trampuschem ter s pliberškim dekanom Ivanom Olipom. 

Umetnost sicer ne more rešiti vseh problemov. Pomaga pa, da postanemo ljudje boljši. Veseli me, da je družina Kovačič kupila libuško ljudsko šolo in obogatila pozitivno vzdušje v občini. Tako se bo hiša naprej uveljavljala kot kraj duhovnosti in kjer se bodo srečavali umetniki z ljudstvom.

Kulturni referent Marko Trampusch

  Odprtje Ateljeja umetnosti Kovačič so olepšali pevci in pianisti mojstrskega tečaja Hugo Wolf (Slovenj Gradec) ob spremljavi mentorke Brede Zakotnik (Mozarteum Salzburg) in Vladimirja Mlinariça (Glasbena akademija Ljubjana) ter godci »Jauntaler Trachtenkapelle«. Pripravili so tudi razstavo umetnikov Rudija Benétika, Helmuta Machhammerja, Hermanna Falkeja, Krištofa Zupeta in Emila Omana. Poleg tega je Gottfried Glawar, lastnik bogatega muzeja v Libučah, zelo informativno in objektivno  predstavil zgodovino libuške šole.

  »Atelje umetnosti smo ustanovili leta 2018 z namenom, da se skozi glasbo, slikarstvo kiparstvo, književnost, duhovno ozaveščanje ter raziskovanje domačega kraja poglobi tradicija umetniško-družabnega življenja v Libučah«, sta zapisala Gregor in Tatjana Kovačič v vabilu. V pogovoru z Novicami pa dodajata: »Hiša ni samo atelje umetnosti, temveč tudi kraj prijateljstva, sodelovanja in spodbujanja k navdihu. Če se medseboj družimo, se hkrati rojevajo dobre ideje.« V tem smislu vabita lastnika ateljeja tudi domača društva, da »pridejo z idejami in željami po sodelovanju.« Hkrati ne pozabita posebej omeniti zaslug sosede Renate Falke, ki »nama zelo pomaga s svojimi bogatimi izkušnjami.«

»Čudovit trikotnik«

  Mir v vasi in dobrosrčnost ljudi sta spodbudila Tatjano in Gregorja Kovačiča, da sta kupila poslopje nekdanje libuške šole, ki stoji na Trgu Milke Hartmanove. Glasbenica Tajana Kovačič: »Z veseljem postavljam prste na struno, izbiram program in glasbenike. Da pa pride do dobrega koncerta, je potrebno spodbujajoče vzdušje. Za to poskrbijo Libučani, za kar sva jim z možem zelo hvaležna. Ta trikotnik – cerkev, Hiša Falke in naš atelje – je čudovit prostor za uresničevanje umet-niškega navdiha – in to na Trgu MilkeHartmanove.« 


Literarni natečaj Koroška v besedi 2019

Referat za kulturo mestne občine Bleiburg/Pliberk razpisuje 10. literarni natečaj »Kärnten wortwörtlich! – Koroška v besedi!« za še neobjavljeno besedilo na prosto temo v kategorijah lirika in proza v nemškem ali slovenskem jeziku. Besedila morajo biti napisana v slovenskem ali nemškem jeziku!

Obseg prispevkov:

lirika: 4-6 besedil 
proza: Eno besedilo v obsegu 20.000 – 30.000 znakov (s presledki)

Nagrade:
Prispevki v nemškem jeziku: lirika: € 500,- proza: € 500,-
Prispevki v slovenskem jeziku: lirika: € 500,- 
proza: € 500,-

V vsaki kategoriji lahko avtor/avtorica objavi samo en prispevek!

Tipkana besedila morajo biti opremljena s šifro, ki jo določi vsak avtor/vsaka avtorica sam/a. Podatki o avtorju/avtorici, naslov in telefonska številka naj bodo v zaprti kuverti, opremljeni z isto šifro. Priloženo naj bo tudi dovoljenje, da lahko mestna občina Bleliburg/Pliberk objavi besedila. Tipkana besedila je potrebno poslati do 17. junija 2019 na naslednji naslov:

Kulturreferat der Stadtgemeinde Bleiburg
Referat za kulturo mestne občine Pliberk

10. Oktober Platz 1
A-9150 Bleiburg/Pliberk

Prispela besedila bo ocenila strokovna žirija. Nagrajena besedila bodo avtorji/avtorice sami predstavili občinstvu na literarnem branju, ki bo v nedeljo, 27.10.2019 ob 11.00 v muzeju Wernerja Berga Bleiburg/Pliberk. Informacije: [email protected] ali www.bleiburg.at