Star ljudski običaj okoli Novega leta

28. december je v slovenskih pokrajinah praznik nedolžnih otrok, imenovan tepežnica ali tepežni dan, ki je pri nas povezan z običajem tepežkanja (šapanja, friškanja, itd.).
Človek si je že od pradavnih dni želel s posebnimi, nemalokrat celo nenavadnimi obredi zagotoviti srečo in blaginjo tudi za prihodnost. Eden takih običajev, ki je tudi na južnem Koroškem še v navadi, je šapanje, kakor ga pri nas povečini imenujejo.
Šapanje je obetalo v času naših pradedov in prababic žegen, ki naj bi z narave, ki jo simbolizira šiba, prehajal na ljudi. Starejšim naj bi prineslo zdravja, dekletom izpolnilo željo za dobro omožitev, živalim v hlevu pa prineslo dobro rejenje. Ker so šibo imeli že od nekdaj za simbol plodnosti, so že v starem Rimu v teh dnevih šibali predvsem dekleta.

Tudi pri nas na Koroškem je ta dan od nekdaj otrokom bil v posebno veselje, saj so na ta dan lahko vzeli v roko šibo in z njo tepežkali odrasle, najprej očeta in mamo, nato pa še sorodnike in sosede. Odrasli pa so se jih lahko znebili edinole tako, da so jim dajali slaščice in druge dobrote, kot so to mdr. jabolka, fige, orehi, sladkarije in danes pa predvsem denar. Če se pa pojavi kdo starejši, pa so mu tudi že dali dober nasvet, da naj gre raje delat.


Dunja, Mitja, Miran, Gregor, Jana in Dario so ošapali sosedo Marto …