Šentjanž Sedem skupin je z izbranimi pesmimi in plesi in s kakovostnim nastopom na dvorišču k&k centra odnosno stare šentjanške šole navdušilo občinstvo od blizu in daleč. Šentjanški tamburaški festival že več kot poldrugo desetletje prirejata SPD Šentjanž in Slovenska prosvetna zveza (SPZ). Tudi letos sta k sodelovanju povabila koroške tamburaške skupine kot Staro bando iz Hodiš in Škofič ter njun podmladek »Mladi tamburaši«, tamburaški orkester »Tamika« iz Železne Kaple, tamburaše iz Loč, ki pa so na žalost svoj nastop morali kratkoročno odpovedati in seveda gospodarje domačega odra, šentjanške tamburaše. Tamburaši so sicer nastopili posamično, za začetek pa so pod vodstvom Damirja Zajca skupno in odmevno pokazali, da so usklajen in zelo dinamičen orkester.

Gosta popoldnevskega večera, festival se je pač zaradi enkratnega vzdušja iz popoldneva prevesil v večer in noč, sta bili dve vrhunski skupini, ki izvajata avtentično, pristno ljudsko plesno in pevsko izročilo in sta prav zategadelj tudi na mednarodni ravni priljubljena gosta in merilo umetniškega in kakovostnega predvajanja. Ti dve skupini sta Akademska folklorna skupina France Marolt iz Ljubljane in splitska klapa Šufit. Tudi v Šentjanžu sta napeli vse registre svojega znanja oz. so zazvenele vse njune umetniške strune. 

Tamburice, plesi, prepevanje dalmatinske klape in navdušeno občinstvo, to je bil letošnji šentjanški tamburaški festival. Nudil je vse, kar si srce zaželi. Med posameznimi točkami sta Nadja Keuschnig in Miro Müller odlično povezovala, predsednik društva Štefan Pinter je vsem zaželel dobrodošlico, društvenice in društveniki pa so poskrbeli za siceršnje dobro počutje.