Talin V Talinu, glavnem mestu Estonije, je pretekli teden potekala mednarodna pedagoška konferenca. Srečalo se je več kot 200 strokovnjakov z vsega sveta in izmenjavalo delovne izkušnje ter znanstvena dognanja. Iz Koroške sta se v Talin podali sodelavki projekta 7 ZGODB Maria Gabriela Pörtsch in Bernarda Volavšek Kurasch s Pedagoške visoke šole. Predstavili sta novo učno gradivo 7 ZGODB, ki je namenjeno pouku slovenščine v heterogenih skupinah v koroških dvojezičnih ljudskih šolah.

Udeleženci konference so si ogledali izobraževalne organizacije estonskega šolskega sistema, ki je pri PISA-preverjanju 2019 dosegel najboljše rezultate na treh področjih: v matematiki, naravoslovju in branju. Strokovnjakinji iz Koroške sta se odločili za ogled dveh osnovnih šol, ki sta se uspešno prilagodili potrebam modernega načina življenja.

Talinska privatna šola »GAIA KOOL« se je zapisala principom trajnosti in individualizacije. Več kot ena tretjina šolarjev je deležna domačega pouka. Primer: če starši svoje delo opravljajo deloma v »home office« na deželi, deloma pa na delovnem mestu v Talinu, njihov otrok obiskuje šolo le takrat, ko je družina v mestu. Odgovornost za napredovanje otroka nosi šola, starši pa se z učiteljico ali učiteljem dogovorijo za individualni učni program. Tako se šola prilagaja spreminjajočim se potrebam družin in delovnega trga.

V mestu Narva na skrajnem severovzhodnem delu Estonije, kjer večina prebivalstva govori rusko, se je javna šola »NARVA VANALINNA RIIGI KOOL« odločila za imerzivni pouk po kanadskem modelu. Rusko govoreči otroci obiskujejo pouk, ki na začetku poteka le v estonščini. Pouk ruščine se začne v drugem razredu, pouk nekaterih predmetov v ruščini pa šele na višji stopnji. Učenci se učijo tudi angleščino in nemščino. Ravnateljica je poudarila, da njihova šola iz Rusov ne dela Estoncev, temveč razgledane osebe, ki po devetih letih obveznega izobraževanja in po obisku gimnazije, obvladajo dva jezika na ravni materinščine, dva tuja jezika pa tako dobro, da so pripravljeni na nadaljnji študij. Simbol šole je zmaj s tremi glavami. Zmaj predstavlja znanje, tri glave pa tri jezike: ruščino, estonščino in angleščino. Učenci so z nasmehom dodali, da ima zmaj nemški rep.                     NVK