Šentpeter v Rožu   Višja šola za gospodarske poklice v Šent­petru bo danes prejela Tischlerjevo na­grado. Ustanova s 112-letno zgodovino uspešno dokazuje  šolstvo brez meja – v dobesednem in v prenesenem pomenu. Prijave za novo šolsko leto so že odprte.    

»Za izobraževanje številnih generacij mladih, za prizadevanja za ohranitev slovenske jezikovne in narodne identitete, za povezovalno vlogo med nemško- in slovensko govorečimi na Koroškem kot tudi med obema sosednjima državama« prejme višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru Tischlerjevo nagrado 2020, sta zapisala Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev v utemeljitvi odločitve.

Šolo danes vodi ravnatelj Stefan Schellander. Prav v teh dneh in tednih sprejema prijave dijakinj in dijakinj za prihodnji letnik petletne šole, ki absolventkam in absolventom daje tako poklicno kot  maturitetno izobrazbo.

Kakšen je pomen Tischlerjeve nagrade za šolo?

Stefan Schellander:Nagrada je potrdilo za pošteno delo, za pravo pot in priznanje družbe rezultatom našega dela. To pa so naše absolventke in absolventi, ki jih je od uvedbe petletne šole že petsto. Je to tudi povratna informacija za učiteljski zbor in šolo, da smo bili uspešni v pedagoškem delu, in spodbuda  za delo naprej.

Absolventi so torej dokaz za uspeh šole. Tudi njihove poklicne poti ga najbrž potrjujejo, saj so absolventi menda hitro zaposljivi.

Absolventke in absolventi imajo solidno izobrazbo, so usposobljeni za takojšen vstop v poklicno življenje, lahko pa gredo tudi naprej študirat, za kar se jih kar nekaj odloči. Kar nekaj jih je tudi med dvojezičnimi učitelji. Z nadaljnjo potjo naših absolventov smo zelo zadovoljni.

Brezposelnost je zanje kdaj problem?

Večji problem je, za kaj naj se odločijo, ker je danes zanje zelo veliko ponudb, predvsem v gastronomiji in turizmu. V tem segmentu danes ne moreš biti brezposeln, razen da ponujenega dela ne sprejmeš. 

Značilno za šolo je, da precej dijakinj in dijakov prihaja iz Slovenije. Čezmejna povezanost je tako torej že del šolskega življenja. Kako se te vezi kažejo v poklicnem življenju absolventov?

Te vezi ostanejo in so včasih tako močne, da kdo ostane tudi na Koroškem, bodisi da se tu poročijo ali tu najdejo delovno mesto. Lepo število slovenskih državljanov se po maturi odloči tudi za študij v Avstriji.

V šoli se dijaki obvezno učijo slovenščine, nemščine, angleščine in italijanščine. Je ta jezikovna pahljača glavni plus pri pridobivanju dijakov?

Težišče na jezikih je gotovo bistveno. Če ne bi bili dvojezični, ne bi bilo veliko razlogov priti v Šentpeter, ker podobnih enojezičnih šol je na Koroškem kar nekaj. Pouk poteka v slovenščini in nemščini, ob tem pa je še lepa izbira tujih jezikov, npr. ruščina ali latinščina.

Posebnost šole je, da je del konventa šolskih sester. Je duhovna oskrba dodaten plus ali je samo fakultativna?

Vsak, ki se vpiše na našo šolo, ve tudi, da smo zasebna katoliška šola in da praznujemo vse praznike cerkvenega leta. Zato imamo tudi kapelo v poslopju. Da živimo to, kar poučujemo, se vidi tudi pri šolskih prireditvah, socialnih projektih, dobrodelni tomboli in še pri marsičem drugem.

Ni samo šola za gospodarske poklice, temveč tudi šola za socialno učenje?

Šola za življenje, pravimo mi. Zajeti skušamo vsak spekter življenja, ker je za nas važno, da vse absolventke in vsi absolventi srečno živijo tudi zasebno življenje.

Dodatna posebnost je gledališka dejavnost, ki jo vodi režiser Marjan Štikar. Kakšen je odziv pri dijakih.

Nadaljujemo dolgoletno tradicijo v Šentpetru, ker so tudi že prej v triletni šoli na zaključnih prireditvah uprizarjali igre. Odrska dejavnost tedaj še ni bila predmet, temveč so vaje imeli v prostem času v internatu. Marjan Štikar dela pri nas že več ko dvajset let, je pa to neobvezna vaja tri ure tedensko. Vsako leto smo presenečeni, da našemu režiserju uspe postaviti na oder tako kakovostno predstavo. Dijaki imajo veselje, veselje je tudi pri režiserju in učiteljskem zboru, ker s tako prireditvijo vedno lahko gremo v javnost.

Z maturo so absolventom odprte vse študijske smeri. Katere so pa poklicne usposobljenosti, ki jih pridobijo v petih letih šolanja?

Pripravljeni so za poklice v gastronomiji, turizmu, za restavracijski menedžment npr. ali za vodenje kuhinj. Pri kuhanju in strežbi pridobijo tudi poklicno izobrazbo z izpitom. Na voljo so jim tudi vse variante v gospodarstvu, od bančništva, špedicij, zavarovalnic in knjigovodstva do pisarniških del in samostojnega podjetništva.

Kakšni so pogoji za vpis v šolo?

Pozitivno zaključena osma šolska stopnja. Dober šolski uspeh pride dodatno prav, če je preveč povpraševanja. Koristno je tudi znanje obeh jezikov, lahko se pa nemščine ali slovenščine naučijo v petih letih pri nas. 

Šola je zunaj mestnih središč, dobesedno na vasi. Je to prednost ali ovira?

Po eni strani velika prednost, ker to omogoča osredotočenost na učenje, saj ni toliko zunanjih dražljajev. Pri organizaciji šolskih prireditev pa je to včasih nekoliko zahtevno, na kar smo se pa navadili. Danes so povezave z javnim predmetom dobre. Za vse tiste, ki se ne morejo dnevno voziti domov, pa imamo internat, kjer so razne dejavnosti, krožki in se včasih učijo še kakšnega dodatnega jezika.