Celovec Kartograf in kulturni geograf Peter Jordan je ta ponedeljek prejel Einspielerjevo nagrado za svoje zavzemanje za pravice koroških Slovencev.

Pravzaprav je vse skupaj tako zelo samoumevno, da je čudno, da se kdo spomni, koga zaradi tega počastiti. Tako nekako so zvenele besede Petra Jordana, ko je ta ponedeljek v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu prejel iz rok predsednika Krščanske kulturne zveze Janka Krištofa in predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev Valentina Inzka Einspielerjevo nagrado »v zahvalo za prizadevanja za priznavanje in ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin, kar krepi prostorsko identiteto in kulturo dvo- in večjezičnih območij.« Einspielerjevo nagrado podeljujeta NSKS in KKZ osebnostim iz tako imenovanega večinskega naroda, ki se zavzemajo za interese slovenskega naroda na Koroškem.

Kartograf in kulturni geograf Jordan, ki je svojih prvih dvanajst let živel v Šmohorju na koroški Zilji, danes pa biva v Salzburgu, je »že leta 1988 prvič pisal, in nato še večkrat, o potrebi po vključevanju slovenskih imen v uradne avstrijske zemljevide,« je v slavilnem govoru dejal predsednik NSKS Inzko. In nadaljeval: »Torej ima profesor Jordan ogromne zasluge za to, da je postala slovenščina vidna tudi v uradni avstrijski kartografiji. In to ni malo. Manjšina postane s tem vidna.«

Danes že upokojeni univerzitetni profesor Jordan je z ustanovami koroških Slovencev, zlasti z Narodopisnim inštitutom Urban Jarnik, tesno sodeloval pri pripravi zemljevidov z ledinskimi imeni. Ti zemljevidi ohranjajo v stoletjih nastalo kulturno dediščino, obenem pa omogočijo povsem novo razumevanje pokrajine. Prav na to razširitev obzorij je Inzko meril, ko je dejal, da »pri upoštevanju manjšinskih toponimov ne gre samo za to, da se manjšino podpre iz človekoljubnih, političnih ali tudi drugih razlogov. Po Jordanu gre tudi za zemljevid sam, za njegov pomem kot celovito in uravnoteženo informacijsko sredstvo. Zemljevidi, ki upoštevajo tudi manjšinska poimenovanja, namreč pripomorejo k boljši splošni orientaciji, saj sporočajo več o resničnosti.«

Jordan, ki mu je na podelitvi pel Kvintet Karnica iz njegove rodne Ziljske doline, se je odločitve, da prejme nagrado, iskreno razveselil, je rekel. Po razmisleku pa je bil tudi močno ganjen. »Ganjen od hvaležnosti, ki sem je deležen s to nagrado, od hvaležnosti za nekaj, kar bi storil tudi vsak drugi pošten človek na mojem položaju in z mojimi možnostmi – da bi se zavzemal za manjšinske pravice, za že zdavnaj potrebno uresničitev zagotovljenih pravic.«