Celovec Nova knjižna zbirka Leva Detele Nočna vožnja v Jeruzalem ponuja presek skozi avtorjevo večdesetletno ustvarjanje. Ob izboru nekaterih preoblikovanih pesmi iz dosedanjih zbirk je predvsem v drugem delu knjige objavljena bogata Detelova pesniška bera iz najnovejšega časa. Skozi številne življenjske premene išče avtor pot iz stisk in nedonošenosti navzgor v duhovni Jeruzalem prenovljenega življenja v novem humanem času. Založba Fran do 31. marca sprejema na svoji spletni strani prednaročila po znižani ceni, knjiga izide 2. aprila letos.