Borovlje Ta teden so se pričela gradbena in prenovitvena dela na boroveljskem Glavnem trgu. Zadnja obnova je bila pred deželno razstavo »Vse je lov« leta 1997, a zob časa, urbanistične, prometne, okoljevarstvene in tehnološke okoliščine in potrebe so narekovale temeljito prenovo trga in njegovega videza ter prometnega režima.

Razen kanala bo obnovljena vsa infrastruktura v zemlji in zraku: vodovod in električne naprave, položene bodo cevi za širokopasovni internet, dodelan je nov načrt za osvetljavo in kotičke za počivanje, vodnjak bo prestavljen in tudi tlak trga bo docela obnovljen. Po načrtovanem prometnem režimu bo obnovljeni trg v v severno-južni smeri odprt za promet, zato pa bodo nekatere stranske ceste in ulice namenjene le pešcem in kolesarjem. Novim okoljevarstvenim in optičnim izsledkom sledita tudi razporeditev dreves in načrt za osvetljavo, ki ga je pripravil tirolski strokovnjak Franz Bartenbach. Drevesa, ki zdaj stojijo na trgu in so v napoto pregradnji, bodo podrli in namesto njih posadili nova, da bo trg v zadostni meri zelen in osenčen, kar je v času klimatskih sprememb in otoplitve mestnih jeder še posebej važno. Po načrtih za osvetljavo se ne bosta spremenili na bolje le vidljivost in večerna podoba trga, bistveno znižali naj bi se tudi stroški osvetljave. Del teh znižanih stroškov bo prevzela občina.

V priprave in načrtovanja obnove trga je občina Borovlje vključila tudi prebivalstvo, predvsem lastnike poslopij na Glavnem trgu in v okolišnjih ulicah in cestah. Na več javnih posvetih, na primer o osvetljavi, o dokončni podobi trga in o gradbenih delih, so občani bili seznanjeni z načrti, jih dopolnjevali s svojimi predlogi ali pa jih tudi zavračali. Za pregradnjo in obnovo trga pristojni mestni svetnik Roman Verdel (Volilna skupnost Borovlje) je v pogovoru z Novicami dejal, da bodo obnovitvena in gradbena dela zaključena do poletja 2020. Potekala bodo v ritmu, ki bo čim manj oviral vsakdanja opravila in življenje prebivalstva. Tudi tedenska tržnica ob petkih bo nemoteno obratovala.

Skupni stroški za obnovo odnosno pregradnjo trga se sukajo okoli 1,6 milijona evrov.