Celovec  Pod geslom »Manjšine – okno v svet« prireja letos v novembru Mohorjeva serijo treh prireditev. V ospredju sta učenje in sodelovanje z drugimi evropskimi manjšinami. Prireditve bodo v predavalnici v 1. nadstropju, vedno ob sredah ob 18.00. Prvo predavanje z Martho Stocker, deželno svetnico iz Južne Tirolske, bo 11. 11., 18. 11. bo Gerhard Baumgartner govoril o aktualni situaciji madžarske narodne skupnosti na Gradiščanskem, 25. novembra pa bo Felice Žiža, poslanec italijanske manjšine v slovenskem Državnem zboru, predaval o uresničevanju ustavnopravnih določb avtohtone italijanske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Moderacijo predavanj bo prevzel Bojan Wakounig, prijava pred prireditvijo je obvezna: +43676 8772 5370 ali [email protected]