Ljubljana Društvo koroških slovenskih pravnikov izraža svoje nerazumevanje za razveljavitveno sodbo slovenskega Vrhovnega sodišča v zadevi domobranskega generala Leona Rupnika. Pri slovenski veleposlanici v Izraelu pa je proti odločitvi o razveljavitvi ostro protestiral tudi Center Simona Wiesenthala.

Slovensko vrhovno sodišče je sodbo iz leta 1946 zoper generala Rupnika, ki so ga zaradi izdaje in sodelovanja z okupatorjem septembra omenjenega leta potem usmrtili, razveljavilo in zadevo vrnilo okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje, saj da tedanja sodba vojaškega sodišča v nekaterih točkah ni bila obrazložena.

Center Simona Wiesenthala je pri slovenski veleposlanici v Izraelu ostro protestiral zaradi razveljavitve obsodbe domobranskega generala. Kot so poudarili v centru, »ta sramotna odločitev pomeni pretresljivo izkrivljanje zgodovine holokavsta in grozljivo žalitev številnih Rupnikovih žrtev in njihovih družin.« V pismu slovenski veleposlanici v Izraelu je direktor za vzhodnoevropske zadeve pri centru Simona Wiesenthala Efraim Zuroff izpostavil aktivno sodelovanje Rupnika v zločinih holokavsta in kritiziral »sramotno odločitev sodišča«.

Društvo koroških slovenskih pravnikov

Instrument zahteve za varstvo zakonitosti »ne sme služiti rehabilitaciji ali videzu rehabilitacije storilcev,« je poudaril predsednik DSKP Rudi Vouk. »Če slovensko pravo odpira možnost, da se iz formalnih razlogov razveljavljajo obsodbe oseb, ki so prostovoljno, aktivno in zavestno podpirale nacistično okupacijo Slovenije, ki so bile soodgovorne za deportacijo Judov iz Slovenije in ki so dejansko delovale proti osvoboditvi, potem nekaj ni v redu s slovenskim pravom,« je povedal predsednik društva Rudi Vouk.»Po isti logiki, ki jo je Vrhovno sodišče uporabilo v razveljavitveni sodbi v zadevi domobranskega generala Rupnika, bi lahko prišli tudi do razveljavitvene sodbe v procesu Gauleiterja Friedricha Rainerja in drugih vojnih zločincev. Instrument zahteve za varstvo zakonitosti naj bo na voljo žrtvam totalitarnih sistemov, ne sme pa služiti rehabilitaciji ali videzu rehabilitacije storilcev,« poudarja Rudi Vouk.

»Pozvan je zakonodajalec«

»Verjamemo, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije postopalo strogo po veljavni slovenskih zakonodaji. Zato pa je slovenski zakonodajalec pozvan, da poskrbi za to, da ne bo prišlo do nadaljnjih razsodb, ki škodijo ugledu Slovenije v svetu in spodbujajo zgodovinski revanšizem,« zaključuje Vouk stališče Društva koroških slovenskih pravnikov.