Leta 2020 je začel veljati zakon, ki v Avstriji prepoveduje uporabo ustaških simbolov. Dve leti kasneje je bila s spomenika na Libuškem polju umaknjena šahovnica z belim poljem levo zgoraj, kakršno se je bilo nekoč na zastavi kvizlinške države NDH (Nezavisna država Hrvatska).