Celovec/ Šentpeter Na povabilo predsednika sosveta pri Uradu zveznega kanclerja Manuela Juga je prejšnji četrtek Komisija državnega zbora RS za Slovence v zamejstvu in po svetu obiskala izobraževalne ustanove koroških Slovencev: Zvezno gimnazijo za Slovence in Dvojezično zvezno trgovsko akademijo v Celovcu, ljudsko šolo v Bilčovsu in Višjo šolo za gospodarske poklice v Šentpetru.  

Z obiskom šol so se poslanke in poslanci želeli seznaniti z razmerami v šolstvu in izobraževanju ter s prizadevanji za obstoj in razvoj slovenskega jezika. Pred ogledom šol sta delegacijo z zastavljeno vsebino seznanila generalni konzul Milan Predan in konzulka Jasna Goličič-Bakovnik. 

Na obisku Komisije državnega zbora  pridobljena spoznanja na Koroškem bodo našla ustrezen odmev v sklopu sooblikovanja politike Republike Slovenije na področjih, ki zadevajo Slovence v zamejstvu in po svetu, je obljubila predsednica Komisije Ljudmila Novak.

Po odhodu iz Koroške je popoldne v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici  potekala 3. seja Komisije v znamenju pridobljenih spoznanj Komisije državnega zbora RS. 

»Problematika dvojezičnega šolstva in raba slovenščine v domačem okolju na avstrijskem Koroškem,« je predsednica Komisije Ljudmila Novak naslovila temo seje. 

Med področji oddelka 3 izobraževalne direkcije za Koroško (vodi ga deželna šolska nadzornica Sabina Sandrieser, namestnik je strokovni nadzornik Miha Vrbinc) so dejavnosti, ki zadevajo manjšinsko šolstvo na najrazličnejših ravneh. Eno poglavij se nanaša na komunikacijo in sodelovanje z interesnimi skupinami in zunanjimi partnerji. Gre tudi za sodelovanje z ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport in z Zavodom RS za šolstvo pri nadaljnjem izobraževanju učiteljic in učiteljev ter za sodelovanje s šolami. Dejavnosti prispevajo k razvoju kvalitetnega dvojezičnega pouka na Koroškem.

Seje so se udeležili tudi minister Peter Jožef Česnik, predstavniki ministrstev za izobraževanje, znanost in šport in za zunanje zadeve, povabljeni pa so bili tudi politični predstavniki koroških Slovencev.