Blato Vas Blato pri Pliberku je dobila obvoznico, ki so jo uradno predali prometu 14. novembra. Prej je šlo skozi vas do 5000 avtomobilov. S Celovca je prišel na odprtje deželni svetnik za ceste Martin Gruber, s Pliberka pa mestni politiki.

V imenu stare občine Blato so Blačani imenovali bivšega vodja občinskega urada Franca Sourija za častnega občana Blata, ker je kot uradnik 25 let krepko podpiral blaško ljudsko iniciativo, ki jo vodi Silvo Kumer, ki se je v imenu vasi Blato tudi zahvalil vsem, ki so kaj pozitivnega prispevali.

V teku 25 let so ostali isti le blaški zastopniki, ki so ostali trdni do zadnjega. Politiki in uradniki so se v teku teh let skoraj vsi zamenjali.

Blačani pa so se ob koncu pohvalili, da je bilo sodelovanje predvsem z občino Pliberk vsa leta zelo konstruktivno, kar ni povsod tako. V sosednji Metlovi z isto zahtevo vaščani niso uspeli in niso dobili obvoza. Po odprtju pa so Blačani praznovali v Stefanhofu, nato pa vsi odšli v tiho in mirno vas Blato, 1 km oddaljeno v Dobrovi pa se zdaj vozijo tovornjaki, le včasih še zablode kak tovornjak v vas in zmedeno išče izhod.