Celovec Devet milijonov ljudi in pet jezikov – regija Alpe-Jadran je izziv in priložnost obenem. Gospodarske, trgovinske, industrijske in obrtne zbornice iz Koroške, Štajerske, Slovenije, Furlanije-Julijske krajine, Benečije ter iz Veneta, hrvaške Istre in Primorsko-Goranske županije so se zato združile v Novo alpsko-jadransko omrežje zbornic, ki naj bi dalo dodatnega zagona skupnemu življenjskemu in gospodarskemu prostoru. Minuli petek je predsednik Koroške gospodarske zbornice in sedanji predsednik omrežja Jürgen Mandl v Celovcu predstavil cilje združenja.

Skupna želja je, da bi omogočili izvedbo evropskih projektov, ki so sedaj mogoči samo na dvostranski ravni, v prihodnje v sodelovanju treh držav. »Aktualno niti ne moremo uresničiti programa za trilateralno kolesarsko pot,« je opozoril. Krepitvi skupnega gospodarskega prostora je namenjeno tudi čezmejno izobraževanje vajencev. To jesen bo prvih sedem koroških vajencev začelo šolanje v Italiji.

Skupaj s čezmejnim omrežjem zbornic je bil predstavljen tudi novi alpsko-jadranski knjižni bonton Der Alpen-Adria-Knigge, ki sta ga avtorici Maria Th. Radinger in Anita Arneitz izdali pri celovški Mohorjevi založbi. Ravno poznavanje lokalnih kulturnih posebnosti in pravil primernega in dobrega vedenja je namreč ključno tudi za dober poslovni uspeh.