Vsem bralkam in bralcem Novic
sreče, zdravja in uspeha v novem letu
želita poslovodstvo in uredništvo!