Borovlje Konec oktobra je prevozil socialni taksi dobrodelnega društva REGIOservis tisočpetstoto potnico. To je bila Ludmilla Woschitz iz Loke. Pravi, da se vozi z REGIOtaksijem v prvi vrsti za druženje s prijatelji. Kot nagrado je prejela od predsednika društva blok z desetimi brezplačnimi REGIO-vozovnicami in šopek rož.

Boroveljski Slovenci so ustanovili društvo REGIOservice z namenom, da njihov socialni taksi prevaža v treh občinah Borovlje, Sele in Šmarjeta v Rožu tiste starejše in mlajše osebe, ki se same ne morejo (več) poslužiti privatnega avtomobila in, ki jim je pot do javnega prometnega sredstva prenaporna ali časovno onemogočena.

Predsednik društva Franc Wutti se veseli, da je tako veliko povpraševanje za socialnim taksijem in da so potniki zadovoljni. Obžaluje pa, da je to očividno edini socialni taksi v celi Avstriji, ki mora izhajati brez javne podpore. Vsi trije socialistični  župani se kar se da skušajo otresti regionalnega socialnega taksija. Cena za vožnjo v Borovljah in okoliških krajih znaša 5,50 evrov na osebo. V občinah Šmarjeta, Sele in bivši občini Slovenji Plajberk pa 7,50 evrov. Cene veljajo k REGIOpartnerjem. To so gospodarski obrati in trgovci, ki podpirajo REGIOtaksi. Teh ima društvo medtem že nad 70. S tem se vidi društvo REGIOservis kot ustanova, ki pospešuje in podpira storive in nakupe v regiji treh občin.

REGIOtaksi je dosegljiv na številki: 0677 6264 2146.