Ljubljana Kakor odprtje razstave v četrtek, 28. marca je tudi finisaža, zaključek pač, bila zelo dobro in odmevno obiskana.

Mirko Malle, ki svoje izpovedne in domiselne slikane komentarje na račun političnega, kulturnega in sploh družbenega dogajanja na Koroškem, karikature pač, občasno objavlja tudi v slovensko koroškem tedniku Novice, je te komentarje razstavljal v Ljubljani pod geslom »koroške karikature«. Malle se je  finisaže tudi udeležil.

Izidor Stern, mojster slikanja na svetovno znani avgartenski porcelan, je krožnike, posode, skodelice in podstavke za svetila poplemenitil z verzi slovenskih koroških pisateljev in pesnikov kot Milke Hartman, Maje Haderlap, Gustava Januša, Florjana Lipuša, Janeza Petjaka, Janija Oswalda, Valentina Polanška ali s skladbami Janeza Petjaka ter z narodnimi pesmimi. Tako so nastale umetnine, polne estetske lepote in vsebinske izpovedi za oko in dušo.

Pevec in glasbenik Matjaž Pikalo iz tistega dela Koroške, ki je v Sloveniji, je finisiži dal poseben glasbeni pečat: igral je namreč na harmoniko Majde Vrhovnik, mlade partizanke, ki jo je tik pred koncem druge svetovne vojne verjetno na Volčjaku oz. Križni gori pri Celovcu ubil gestapo in neznano kje zagrebel. 

Lovro Sodja, predsednik Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva, se je zahvalil vsem, ki so svoje doprinesli, da so kulturni dnevi bili uspešni in že vabil na 18. kulturne dneve leta 2020.