Slovenski inštitut

Svet

Vneta razprava o manjšinskem šolstvu

Slovenski inštitut na Dunaju Šolstvo, izobrazba in materinščina so bili v soju prireditev, ki so jih ob začetku šolske-ga leta