Škocjan

Slovenci

Srečanje letnika 1963

V nedeljo, 29. avgusta, so se srečali bivši maturantje letnika 1963 v Škocjanu. Tja jih je vabil sošolec, župnik Mirko