Rizzijeva nagrada

Kultura

Nagrajeni za širjenje obzorja

Začetki Radia AGORA segajo nazaj v konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. To je bil čas »piratskih« radiov. V tistih časih

Gospodarstvo

Jubilej Bilčovščana

Leta 1951 sem kot 24-letni mladenič opravil mojstrski izpit in bil v svoji generaciji najmlajši tesarski mojster. Aprila 1953 sem