Koroška manjšinska politika

Svet

Prvič poročilo o koroških Slovencih

Nova deželna ustava, sprejeta minulo leto, obvezuje deželno vlado, da posreduje de-želnemu zboru poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti. Osnovna