Pred desetimi leti je nekdanji poklicni kolesar Peter »Paco« Wrolich prevzel funkcijo koordinatorja za kolesarstvo pri Koroški turistični zvezi in od tedaj se je, tako pravi Wrolich v pogovoru z Novicami, marsikaj izboljšalo: »Tedaj na Koroškem glede kolesarstva nismo imeli nobene ponudbe, ne za goste in ne za domačine. To se je bistveno spremenilo, trenutno imamo na primer 3000 kilometrov za gorske kolesarje, torej steze, poti in traile, ki so legalno prevozni.« V času pandemije se več ljudi vozi s kolesi, kar je za Wrolicha zelo razveseljiv razvoj, pri tem pa včasih pride tudi do problemov: »Mnogi se vozijo ilegalno po poteh, kar je seveda za lastnike zemlje ali lovce problematično.« Zato se Wrolich prizadeva za pogodbe med lastniki in partnerji, to je lahko občina ali turistični zavod. Te pogodbe naj bi zagotovile legalno vožnjo po teh zemljiščih. Pospeševali so tudi gradnjo t.i. trailov, na primer na Peci,  mišljeni pa so poleti kot nadomestek za zimski šport in so po besedah Wrolicha lahko pomemben turistični faktor, razvoj na tem področju ocenjuje kot dober. 

Za izgradnjo poti

Mrežo koroških kolesarskih poti ocenjuje Wrolich kot dobro, sicer pa ob tem omenja, da je pri kolesarskih poteh še nekaj »lukenj«, ki jih je treba še odpraviti. Ob tem navaja primer poti ob južni strani Vrbskega jezera, ki bo, tako upa Wrolich, v naslednjih dveh letih zaključena, ali poti okoli Baškega jezera. Wrolich: »Potreba po kolesarskih poteh bo vedno večja.« Med najbolj priljubljenimi potmi v Evropi je dravska kolesarska pot, kljub zaprtim mejam Wrolich pričakuje podobno dober obisk kakor lani: »Povpraševanje je ogromno, izredno me zadovoljuje dejstvo, da imamo perfektno  kooperacijo s slovensko stranjo dravske kolesarske poti, na slovenski strani so investirali ogromno denarja v izgradnjo odseka od Dravograda do Maribora oz. do Ptuja.« 

Kolesarstvo je turistični dejavnik

Kolesarstvo nasploh je za Koroško zelo velik turistični faktor, letno pride kolesarit več stotisoč gostov v deželo. Raziskave so pokazale, da je kolesarjenje za hojo po gorah in kopanjem na tretjem mestu zanimanja gostov. Veliko težišče v naslednjih letih bo izgrad-nja postojank za izposojo električnih koles. Wrolich: »Trenutno imamo že petdeset takih postojank (»Kärnten rent e bike«),v naslednjih letih se bo to število še povečalo, zdaj imamo v tem sistemu 3500 koles, kar je premalo, računam, da jih bomo potrebovali najmanj še enkrat toliko.«