Šmohor Minuli konec tedna je v Šmohorju potekalo letošnje prvo tekmovanje v športnem plezanjuzakoroškipokal.Tek movanja težavnostnega pleza nja (lead) so se uspešno udele žili tudi plezalci in plezalke ŠD Šentjanž ter društva Prijatelji narave Sele.
Za ŠD Šentjanž je v starostni skupini do osem let pri fantih osvojil drugo mesto Nico Thurner, pri dekletih pa je v isti kategoriji osvojila prvo mesto Livia Herr. V kategoriji do de set let je Fabian Krasnik dose gel solidno tretje mesto, isto uvrstitev pa je v ženski konku renci pod dvanajst let dosegla Nina Thurner. Tekmovalka Prijateljev narave Sele Kata rina Olip je zmagala v katego riji do 14 let, v kategoriji članov pa je Debora Stern osvojila izvrstno drugo mesto. V prvem tekmovalnem letu v starostni skupini do 16 let je Timo Užnik (ŠD Šentjanž) jasno zmagal v svoji kategoriji. Prav tako bi tudi osvojil prvo mesto v kate goriji članov, saj so od staro stne skupine nad 16 let namreč vsi plezalci tekmovali na istih stezah.
Nicolai Užnik se tekmovanja ni udeležil, ker se je mudil na pripravah avstrijske reprezen tance za letošnje poletne olim pijske igre v Tokiu. Na Japon skem se je pripravljal z že kvalificiranim Jakobom Schu bertom. Plezalec ŠD Šentjanž ima namreč še možnost, da se uvrsti na olimpijske igre, in si cer v kombinaciji športnega plezanja. Prvo priložnost, da doseže olimpijsko normo, bo imel na evropskem prvenstvu, ki bo potekalo med 20. in 27. marcem v Moskvi.