Dva vratarja, eno mesto: vratarja SAK Domen Mrežar
in Alexander Aineter