Prisrčen sprejem za evropskega prvaka Nicolaia Užnika

V nedeljo, 21. avgusta, so ob šentjanškem jezeru priredili sprejem za evropskega prvaka in člana športnega društva Šentjanž Nicolaia Užnika, ki je 13. avgusta na evpropskem prvenstvu v Münchnu osvojil zlato kolajno v balvanskem plezanju. Deželni glavar Peter Kaiser je Užniku predal srebrno kolajno dežele Koroške za športne dosežke. Novopečenemu evropskemu prvaku so čestitali domači društveniki, županja Bistrice v Rožu Sonya Feinig, zastopnika ASKÖ ter Marijan Velik, predsednik Slovenske športne zveze. Prispevek: Športno plezanje: Nicolai Užnik je evropski prvak