Na občnem zboru so označili regionalno ligo kot osnovni športni cilj, vsebinsko pa imata slovenščina in mladina popolno prioriteto.

Na občnem zboru je SAK analiziral aktualni razvoj. Pogoji za delovanje SAK so se v zadnjih 20 letih bistveno izboljšali. Leta 2002 SAK ni imel še nič in so ga potiskali od igrišča do igrišča v Celovcu. Na občnem zboru so z zadovoljstvom ugotovili, da je uspelo rešiti problematiko manjkajočih igrišč in 40-letnega brezdomstva. Danes ima SAK svoj športni center v Celovcu in v Pliberku. 

Toda odpira se nova problematika, dramatično upadanje znanja slovenščine pri otrocih in pri mladini. To zelo čutijo v šolah in naposled seveda tudi v društvih.

SAK se želi te naloge lotiti z novim pedagoškim konceptom ter z dodatnim slovenskim personalom iz Slovenije. Na Koroškem je premalo slovenskega strokovnega osebja.

Na občnem zboru je prezident Marko Wieser nadalje poročal, da je regionalna liga pravilna pot, SAK ima 40 % več gledalcev in tudi finančno višje dohodke. Atraktivnost kluba je večja, v klub prihaja več mladine in tudi boljši igralci. Zato ostaja cilj regionalna liga in bo SAK vse podvzel, da bo vigredi športno uspel. 

Generalni sekretar Silvo Kumer, ki vodi tudi mladino, je poročal, da ima SAK aktualno 261 aktivnih igralcev, od tega 25 deklic. SAK vodi 2022–23 samostojno ali v kooperacijah 25 ekip in ima 29 trenerjev. Po krajši fazi pešanja si je center SAK v Pliberku spet opomogel in napreduje tudi številčno. 

Pliberk je tudi glede slovenščine še jezikovna oaza, v primerjavi pa postaja jezikovna podoba mladine v Celovcu vedno večji izziv in zahteva deloma rigorozne pedagoške in didaktične postopke v prihodnje. 

Blagajnik Milan Blažej je ugotovil, da so finance SAK spet na solidnih temeljih in da si je klub opomogel od trdih let, ko glavni sponzor Posojilnica dve leti ni mogel podpirati delovanja SAK. Blažej: »Kljub temu smo ostali zvesti Posojilnici, kar tam tudi zelo cenijo.« 

Odbor SAK je malenkostno spremenjen, nov v odboru je Marko Kordesch iz Pliberka, sin nekdanjega funkcionarja Blaža Kordescha. Po 18 letih kot podpredsednik pa si je vzel odmor Mirko Isopp, ki želi sicer še naprej  po svojih močeh pomagati, a ne več v dnevnem stresu. Njemu se je odbor zahvalil s spominsko sliko, na kateri je fotografiran s predsednikom UEFE Čeferinom.

ODBOR SAK
Poslovodeči prezident: Marko Wieser; podpredsednik: Albin Waldhauser; generalni sekretar: Silvo Kumer; blagajnik: Milan Blažej; odborniki: Marko Kordesch, Igor Ogris, Marko Kulmesch, Stefan Wieser
pregledovalec računov: Jurij Perč
SAK ima tudi kuratorij, ki ga vodi dr. Ivan Ramšak, ter področni odbor v Pliberku.