Od leta 1992 je Marijan Velik predsednik krovne športne organizacije slovenskih in dvojezičnih športnih klubov na Koroškem. V ponedeljek so ga delegatke in delegati včlanjenih klubov skupaj s predsedstvom in ostalimi odbornicami in odborniki soglasno izvolili in potrdili na občnem zboru Slovenske športne zveze v celovškem športnem parku za naslednja štiri leta.

»Neverjetno, kako hitro mine čas,« je začel svoj govor Marijan Velik, ki je takoj razkril, da je s temi besedami začel tudi svoj govor na občnem zboru pred štirimi leti, ko še nihče ni slutil, kako bo pandemija spremenila življenje in s tem tudi delovanje športnih klubov. Z veseljem in zadovoljstvom ugotovlja, da so korono dobro prestali tako včlanjeni klubi kot športna krovna organizacija. Kot višek zadnjih štirih let je omenil Europeado, ki  jo je SŠZ organizacijsko podprla in izvedla z dvakratnim prestavljanjem. Kot uspešno ubrano pot zadnjih let pa je Velik navedel projekt KAMPUS. Poslovodeči tajnik SŠZ Marko Loibnegger je navedel, da se je v preteklem šolskem letu približno 700 dijakov in dijakinj v 53 skupinah redno športno udejstvovalo v slovenščini v okviru tega projekta. Želja je realizacija ideje športno-kulturnega razreda na Slovenski gimanziji z dodatnimi urami treninga za športnike, kulturniki pa bi se izobraževali v petju, gledališču in odrski tehniki in to pod strokovnim vodstvom in v slovenskem jeziku. 

Na občnem zboru pa so tudi že vabili na slovesnost ob 75-letnici organiziranega slovenskega športa na Koroškem, ki bo sredi junija. Tam bodo poleg naših uspešnih športnic in športnikov počastili tudi dolgoletne odbornike.

Kaj se skriva za Slovensko športno zvezo 

34 klubov iz Koroške, Štajerske in Dunaja z več kot 3.000 aktivnimi športniki ter okoli 500 športnimi delavci in funkcionarji, trenerji in pedagogi. To vse združuje Slovenska športna zveza. 


Novoizvoljeni odbor SŠZ:

Predsednik: Marijan Velik, podpredsednik: Marijan Smid, tajnik: Marko Loibnegger, namestnik tajnika: Mihi Seher, blagajnik: Kasimir Oraže, namestnik blagajnika: Peter Trampusch. Nadaljnji člani odbora: Štefan Hribar, Magdalena Kulnik, Vladimir Nach­bar (nov član), Alexander Mak, Jani Müller (nov član), Willi Ošina, Barbara Rovšek (nova članica), Martin Wiegele in Peter Wrolich (nov član). 

Preglednika računov: Sven Schiemann in Daniel Užnik

Razsodišče: Toman Feinig, Franz Juwan in Joško Ottowitz. Namestniki: Roman Pandel, Milan Hribernik in Franz Rulitz