Omogočati otrokom na igriv način stik s športom, jim pokazati lepote športnega udejstvovanja, vse to pa povezano s slovensko besedo – to je zamisel projekta »Kampus«. Športna akademija KRONA in Slovenska športna zveza skupaj z včlanjenimi klubi že desetletja tesno sodelujeta pri oblikovanju športne ponudbe v slovenskem jeziku. Korak za korakom se ta ponudba širi. Od letošnjega leta potekajo po koroških ljudskih šolah poli športne enote, ki jih vodijo strokovnjaki. Pogovorili smo se z izvajalcema poli športnih enot in ju prosili, da nas s svojimi besedami popeljeta skozi treninge ter nam pojasnita, kaj so cilji za naslednje mesece. 

Ko si slišal za to ponudbo, kaj si si najprej mislil?

Marcel Blajs: Mi smo se na kampu KOŠ-a in tudi že prej na kampu, ki ga organizira Krona, pogovarjali o tem.  
Mislil sem si, da je to dobra ponudba in da je lepo, če otroci na ljudskih šolah spoznajo še kaj drugega kot samo klasične športne panoge. Dobro je, če spoznajo nekaj, česar morda drugače ne bi videli. 

Kako bodo enote potekale?

Na začetku se moraš najprej malo spoznati na stvar. Pomembno je, da izveš, kaj imajo otroci radi, da lahko temu primerno tudi za posamezne razrede pripraviš posamezne enote. Pomembno je, da vsako uro delaš kaj z žogo. Drugače imajo standardne stvari, kot so to koordinacija, ravnotežje ali moč. To je v bistvu v ospredju, je pa tudi pomembno, da pridejo v stik z žogami. Tako je vsega malo.

Kakšni so cilji za naprej? 

Da šolarke in šolarji radi hodijo na treninge in da vidiš na koncu leta, da so napredovali. Ni treba, da vsi na istem področju napredujejo, temveč da vsak oz. vsaka naredi nekaj korakov naprej tako po športni kot tudi po jezikovni plati.


 Kako si doživel prve tedne na šolah?

 Rafael Mistelbauer: Moj prvi vtis je, da so otroci zelo motivirani. Imajo veliko energije in so pripravljeni v prostem času izvajati športne dejavnosti. Opažam, da so eno leto bolj ali manj sedeli doma pred računalnikom in da jim manjka gibanje. Prepričan sem, da je v tem velik potencial, če se to dobro pripravi, saj smo zelo dolgo zanemarjali delo z otroki v ljudskih šolah. Pri KOŠ-u smo delo začeli v prvem razredu gimnazije. Na avstrijskih tekmovanjih pa sedaj opažamo, da je to prepozno. Otrokom moraš dati ponudbe že prej, da se gibajo. Otroci naj ne igrajo samo košarke, temveč jim je treba že v mladih letih omogočiti splošen telesni razvoj. K temu spada na primer ravnotežje, koordinacija ali moč, da imajo osnovo, na kateri lahko potem gradijo. 

Bi nam lahko na kratko opisal treninge? 

V ospredju je vedno to, da imajo otroci veselje in so nasmejani. Če delamo na primer vaje za moč, ne delamo samo sklec, temveč to vedno povežemo z igro. Otroci naj se na igriv način telesno krepijo. S tem dobijo dobro osnovo za vse športne panoge, bodisi za nogomet, košarko, odbojko ali pa karkoli. Če začnemo v ljudski šoli, imajo veliko prednost, ker so korak hitrejši in imajo že v sebi občutek za gibanje. Najpomembnejše pri tem pa je, da imajo otroci veselje pri vseh dejavnostih. Vse enote potekajo v celoti v slovenščini. Tudi otroci, ki niso prijavljeni k dvojezičnemu pouku, zmorejo slediti. Če se otroci hočejo v športu udejstvovati, jezik ni ovira. 

Iz besed je opazno, da je začetek uspel. Kako pa bo to potekalo naprej?

Upamo, da se situacija ne bo spremenila in bomo lahko še naprej trenirali celo leto. Seveda je to težko napovedati vnaprej in obstaja vedno nevarnost, da lahko izpade kak razred za kak teden. Cilj je, da se otroci lahko še naprej gibajo in to tedensko, da imajo nek ritem. Cilj je, da pridejo vsak teden nasmejani s treninga in da mesec za mesecem napredujejo.