EUROPEADA je evropski veledogodek, ki povezuje pošteno tekmovanje in navdihujočo moč športnega dogodka s prizadevanji avtohtonih narodnih manjšin. V središču pripreditve so srečavanja in izmenjava med manjšinami ter javna promocija le teh. Prireditelj EUROPEADE je Federalistična unija evropskih narodnosti (FUEN).

Potem, ko je bila EUROPEADA leta 2008 v gosteh pri Retoromanih v Graubündnu v Švici, leta 2012 pri Lužiških Srbih v Nemčiji in leta 2016 pri Ladincih in nemško govorečih južnih Tirolcih v Pustertalu in Gadertalu v Italiji, bo 4. EUROPEADA 2022 potekala pri koroških Slovencih v Avstriji, in sicer od 25. junija do 3. julija.

Prireditev je prvotno bila načrtovana za poletje 2020 in je bila zaradi pandemije preložena že enkrat na leto 2021.

Tiskovno sporočilo organizatorjev Europeade z 22. februarja 2022:

Ko smo pred dvema letoma sredi finalnih priprav na EUROPEADO na Koroškem morali le-to zaradi takrat nove pandemije odpovedati, nobeden ni pričakoval, da bo to trajalo toliko časa … in nismo pričakovali, da bomo vse vas tako zelo pogrešali! Ogenj za ta povezujoč in vesel športni dogodek v naših srcih še vedno gori in pripravljeni smo na EUROPEADO 2022!

Team »Koroška/Kärnten« na srečunju letos februarja. Foto: Reichmann

Mnogo stvari se je v zadnjem času spremenilo, bistvo pa je ostalo. Ni na svetu močnejšega od zamisli, za katero je (končno) napočil čas. EUROPEADA na Koroškem bo potekala v na razmere prikrojeni obliki. Najtoplejše jezero v Evropi in prekrasna koroška pokrajina še vedno navdušujeta ljudi, športna društva pa prej ko slej klubujejo vsem izzivom današnjega časa in so pripravljena na kakovostno in brezhibno izvedbo nogometnega turnirja evropskih avtohtonih manjšin. Vse potrebne adaptacije v zvezi z zdravstveno varno in neproblematično izvedbo tega dogodka so v pripravi in prav vse sodelujoče ekipe, navijači ter ljubitelji in ljubiteljice kulture in jezikovne raznoliksti ste brez pomislekov prisrčno vabljeni na južno Koroško. Ker smo v teh težkih časih vedno spet priča delitvi družbe, ki sega v zasebno, družbeno in tudi športno življenje, dobiva slogan EUROPEADE na Koroškem »SKUPAJ ENKRATNI« še dodatno in povsem novo vrednost. Vam in nam vsem za bodočnost želimo predvsem edinosti – držimo skupaj in vse bo zopet lažje.