Celovec Europeada je nogometni turnir, ki prav tako kot evropsko nogometno prvenstvo poteka vsaka štiri leta. Tekmujejo ekipe iz cele Evrope, njihova posebnost pa je pripadnost eni od več kot 400 avtohtonih evropskih narodnih skupnosti. Avstrija ima šest priznanih narodnih skupnosti, med katerimi so koroški Slovenci ter gradiščanski Hrvati. Obe ekipi sodelujeta tudi pri Europeadi 2020 na Koroškem.

Priprave na Europeado 2020 na Koroškem so v polnem teku in to ne le na nogometnih zelenicah, temveč tudi v šolskih klopeh. Velika želja organizatorjev letošnjega turnirja evropskih narodnih skupnosti je namreč ustvariti dogodek, ki ne bi pritegnil samo privržencev nogometa, temveč tudi vse ostale prebivalce Koroške obeh narodnih skupnosti. 

Otroci s svojo odprtostjo in neobremenjenostjo z lahkoto živijo geslo »skupaj enkratni«, ki je vodilo Europeade 2020. Prav zaradi tega je nastalo tudi zanimivo sodelovanje med lepim številom dvojezičnih ljudskih šol na Koroškem in Europeado. Sodelujoče šole se bodo tekom šolskega leta lahko po želji v najrazličnejših oblikah ukvarjale z Europeado ter sodelujočimi narodnimi skupnostmi. Šole se lahko poslužijo učnega gradiva, ki so ga odgovorni Europeade razposlali na vse dvojezične koroške šole. Omenjeno gradivo vključuje osnovne informacije o držav iz katerih prihajajo sodelujoče manjšine, podatke o manjšinah samih ter delovne liste za kreativno ustvarjanje in utrjevanje bralnih sposobnosti. 

Otroke sodelujočih šol bomo lahko videli tudi na kulturnem dnevu, ki bo tradicionalno v tednu Europeade potekal v sredo. Pri tej prireditvi se bodo sodelujoče manjšine predstavile s kulturnim sporedom, ki ga večinoma sestavljajo plesi in glasbeni prispevki. Na Koroškem se bo kulturni dan odvijal na Novem trgu v Celovcu, kjer bodo otroci na velikem platnu mogočnega odra v kratkih video-sekvencah predstavili nastopajoče manjšine. 

Pri tako imenovani »Europeada video-challenge« pa se koroška mladina že zdaj predstavlja na prav poseben način. Mesečno šole prejmejo kratko nalogo, ki se vsebinsko navezuje na Europeado, jo posnamejo z mobilnim telefonom in jo pošljejo odgovornim. Izredno simpatične posnetke šolark in šolarjev poleg številnih drugih zanimivih informacij lahko najdete na spletni strani Europeade.

Zelo lep primer obogatitve predpisanega učnega načrta z dodatnimi vsebinami je projekt LŠ Škocjan. Z razrednim učiteljem na čelu in dvema bodočima učiteljicama, ki sta opravljali obvezno šolsko prakso, so se učenke in učenci posvetili nemški manjšini na Danskem. Omenjena manjšina, kateri pripada približno 15.000 ljudi, ima s koroškimi Slovenci veliko skupnega. Tudi v Schleswig-Holsteinu je leta 1920 tako kot na Koroškem potekal plebiscit. Južna cona je glasovala za Nemčijo, severni del pa s 75 % za Dansko. Omenjena manjšina je bila skupaj s koroškimi Slovenci tudi kandidatka za izvedbo Europeade 2020. Zaradi letošnje obletnice plebiscita teh dveh narodnih skupnosti bosta ekipi »Nordschleswig – ÆMannschaft« in ekipa »Team Koroška« odigrali tudi otvoritveno tekmo Europeade 2020, ki bo v soboto, 20. junija 2020 v Velikovcu. 

Sodelujoče šole pri »EUROPEADA
video-challenge«: 

LŠ Bekštanj, LŠ Bilčovs, LŠ Brnca, LŠ Domačale,
LŠ Galicija, LŠ Globasnica, LŠ Goriče, LŠ Grebinj, LŠ Ledince, LŠ Mohorjeva, LŠ Pliberk, LŠ Sele, LŠ Šentjakob, LŠ Škocjan, LŠ Šmihel, LŠ Vrba, LŠ 24 Celovec