Prireditelji EUROPEADE na Koroškem, Federalistična unija evropskih narodnih skupnosti (FUENS), ter gostitelji prireditve so skupno odločili, da bodo nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih manjšin zaradi pandemije koronavirusa preložili na poletje 2022. Prireditev je prvotno bila načrtovana za poletje 2020 in je bila zaradi pandemije preložena že enkrat na leto 2021.

Kljub pomembnim korakom, ki jih je Evropa podvzela v boju proti virusu, pandemije še vedno ni konec in v skoraj vseh evropskih državah še veljajo ukrepi za zajezitev šrijenja virusa. Ti ukrepi bi ekipam močno otežkočili priprave na prvenstvo, pravtako pa bi negativno vplivali na kakovost celotne prireditve. EUROPEADA je vedno bila več kot samo športna prireditev, in naj bi tudi v bodoče predvsem pospeševala sodelovanje in interakcijo narodnih skupnosti. Vse to s trenutnimi ukrepi tako zvanega social distancinga ne bi bilo mogoče. Tudi če bi se situacija do junija znatno izboljšala, bi bilo skrajne neodgovorno prirediti veledogodek evropskega merila, katerega bi se udeležilo nad tisoč aktivnih športnikov in športnic ter mnogo navijačev.

Zdravje in varnost vseh ekip in sodelujočih imata najvišjo prioriteto. Zato smo se po dolgem premišljanju ter številnimi pogovori in razpravami z vsemi partnerji, sponzorji in ekipami odločili, da preložimo EUROPEADO na poletje 2022. EUROPEADA bo potekala junija 2022 na Koroškem.

Vse sodelujoče ekipe so o odločitvi že bile obveščene, organizatorji pa se trenutno intenzivno ukvarjajo s potrebnimi spremembami rezervacij nastanitev ter transporta sodelujočih ekip. Še naprej si bomo prizadevali, da bodo te kooperacije tudi v bodoče plodovite in uspešne, kajti le tako bo EUROPEADA 2022 postala pisan, vesel in upa poln praznik jezikovne in kulturne raznolikosti Evrope.

Prvotno prijavljenih 24 moških in 7 ženskih ekip

Prvotno se je za turnir prijavilo skupno 24 moških in 7 ženskih ekip. Sedem manjšin (nemška manjšina na južnem Tirolskem ter Ladinci iz Italije, Retoromani iz Švice, Lužiški Srbi iz Nemčije, nemška manjšina v Rusiji, Okcitanci iz Francije ter koroški Slovenci iz Avstrije) sodeluje tako pri moškem, kot tudi pri ženskem turnirju. Sedemnajst manjšin sodeluje samo pri moškem turnirju: Gradiščanski Hrvati iz Avstrije, Pomaki iz Bolgarije, danska manjšina in severni Frizijci iz Nemčije, nemška manjšina iz Danske, Romi, nemška in slovaška manjšina iz Madžarske, srbska manjšina iz Hrvaške, nemška manjšina iz Polske, Madžari in Aromuni iz Romunije, Hrvati iz Srbije, Cimbri in slovenska manjšina iz Italije, madžari iz Slovaške ter krimski Tatari. Velika želja organizatorjev je, da se bodo vse prijavljene ekipe prireditve lahko udeležile tudi naslednje leto.

Okvirne informacije:

EUROPEADA je evropski veledogodek, ki povezuje pošteno tekmovanje in navdihujočo moč športnega dogodka s prizadevanji avtohtonih narodnih manjšin. V središču pripreditve so srečavanja in izmenjava med manjšinami ter javna promocija le teh. Prireditelj EUROPEADE je Federalistična unija evropskih narodnosti (FUEN).

Potem, ko je bila EUROPEADA leta 2008 v gosteh pri Retoromanih v Graubündnu v Švici, leta 2012 pri Lužiških Srbih v Nemčiji in leta 2016 pri Ladincih in nemško govorečih južnih Tirolcih v Pustertalu in Gadertalu v Italiji, bo 4. EUROPEADA 2022 potekala pri koroških Slovencih v Avstriji.

Podrobnejše informacije o EUROPEADI najdete na oficialni spletni strani: