Europeada – evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih skupnosti je bilo prestavljeno na naslednje leto. Novi termin bo med 19. in 28. junijem 2021.

Celovec  Prireditelji Europeade 2020, Federalistična unija evropskih narodnosti (FUEN) ter gostitelji prireditve so skupno odločili, da se evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih skupnosti zaradi pandemije koronavirusa preloži na poletje 2021. 

Europeada se bo odvijala med 19. in 27. junijem 2021 na Koroškem. Vse sodelujoče ekipe so o odločitvi že bile obveščene, organizatorji pa se trenutno intenzivno ukvarjajo s potrebnimi spremembami rezervacij nastanitev ter transporta sodelujočih moštev.

Odločitev preložitve EUROPEADE 2020 je skupaj s FUEN bila na podlagi številnih pogovorov in razprav dobro premišljena. Glavni argument pa je vsekakor dejstvo, da bi bilo v trenutnem stanju skrajno neodgovorno prirediti veledogodek evropskega merila, katerega bi se udeležilo nad tisoč aktivnih športnikov in športnic ter mnogo navijačev. Tudi, če bi se situacija do prvotnega datuma EUROPEADE izboljšala, je odziv na trenutno situacijo v obliki preložitve dogodka edino pravilen in neobhodno potreben.

»Priprave na EUROPEADO 2020 so v sodelovanju z našimi partnerji z najrazličnejših področij potekale izjemno dobro. Še naprej se bomo prizadevali, da bodo te kooperacije tudi v bodoče plodovite in uspešne, kajti le tako bo EUROPEADA 2021 postala pisan, vesel in upa poln praznik jezikovne in kulturne raznolikosti Evrope,« so zapisali v tiskovnem sporočilu in dodali: »Ob pripravah na kandidaturo za EUROPEADO 2020 smo veliko in obširno razmišljali o primernem in vsebinsko močnem geslu, ki bi v zadostni meri zrcalil vsebine tega evropskega veledogodka, kot tudi raznolikost dežele Koroške in njenih prebivalcev. Nikakor pa se takrat nismo zavedali, kako težo in pomen bodo dobile besede »together – skupaj – gemeinsam« štiri leta kasneje.« 

NAROČI