Iz ljudstva za ljudstvo

Celovec V nedeljo, 2. februarja 2020, na svečnico popoldne, je bil Jože Marketz, dosedanji ravnatelj koroške Caritas, posvečen za 66. škofa krške škofije. Po daljši sedisvakanci, predhodnik Alojzij Schwarz je...