1. Dogodki
  2. knjižni center Haček
Danes

Predstavitev prvega ženskega časopisa »Slovenka«

knjižni center Haček Paulitschgasse 5-7Klagenfurt,

Slovenka je časopis, ki je povezan z najvidnejšimi imeni tržaškega in širšega kulturnega prostora ter femmističnih gibanj, ki so bila v tem času v marsikaterem drugem delu Evrope še v […]